Roads to ecophilosophy – deep ecology and
eco-phenomenology

A kurzuson Lányi András és Béres Tamás vezetésével, a hallgatók aktív részvételével többek között olyan filozófiai témákat járunk körbe, mint az ember természethez való viszonyát sajátosan bemutató mélyökológiai és ökofenomenológiai irányzatok, és hogy ezek milyen erkölcsi magatartást irányoznak elő a természettel és egymással szemben. A részletesebb tematikát és az ajánlott irodalmat alább mutatjuk be.

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar, Északi Tömb 6.77
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, a Petőfi hídhoz közelebbi tömb, 6. emelet, déli keresztfolyosó)

Időpontok: csütörtökönként, 16.00-18.00

Első alkalom: 2018. szeptember 13., 16.00-18.00

További információ és jelentkezés: land@tatk.elte.hu

 


Tematika és ajánlott irodalom

 

1. Mélyökológia – egy mozgalom filozófiát keres

1. Deep ecology – a movement looking for philosophy

Arne Naess: Ecosophy T: unity and diversity of life (részlet), in Naess: Ecology, Community and Lifestyles 163-183. o., Cambridge University Press, Cambridge 1989

Arne Naess: A mélyökológiai mozgalom; Az ökológiától az ökozófiáig, in Lányi (szerk.): Természet és szabadság, Osiris, Budapest, 2000

Arne Naess: Önmegvalósítás, in Lányi A., Jávor B. (szerk.): Környezet és etika, L’Harmattan, Budapest, 2005

Lányi András: „Ez a folyó része a lényemnek…” in Lányi: Az ember fáj a földnek, L’Harmattan, Budapest, 2010

Knut Jacobsen: Bhagavadgita, Ecosophy T and Deep Ecology, in Katz, Light, Rothenberg (eds.): Beneath the Surface, The MIT Press, Cambridge MA 2000

 

2. A mélyökológiától az ökofenomenológiáig

2. From deep ecology to eco-phenomenology

Charles S. Brown: The Real and the Good: Phenomenology and the Possibility of an Axiological Rationality, in Brown, Toadvine (eds.): Eco-Phenomenology, SUNY Press, New York 2003

Edmund Husserl: A párisi előadások (részlet: 227-256. o.), in Husserl válogatott tanulmányai, Gondolat, Budapest, 1972

Ullmann Tamás: Interioritás nélküli tudat, in Ullmann: Az értelem dimenziói, 57-74. o.

Erazim Kohák: Az ökológiai tapasztalat változatai, in Lányi (szerk.) Természet és szabadság, Osiris, Budapest, 2000

 

3. A testi kapcsolat

3. The corporal relation

David Abram: Merleau-Ponty és a Föld Hangja, in Környezet és etika, L’Harmattan, Budapest, 2005

Lányi András: A test: nyílás, in Lányi: Az ember fáj a földnek, L’Harmattan, Budapest, 2010

Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan, 148-176. o. – Az egymásbafonódás: a kiazmus. L’Harmattan, Budapest, 2007

Don Marietta Jr: Back to Earth With Reflection and Ecology, in C. Brown, T. Toadvine (eds.): Eco-Phenomenology, SUNY Press, N.Y. 2003

Vermes Kata: A test éthosza, 37-48. o. L’Harmattan, Budapest, 2006

 

4. Az arc etikája

4. Ethics of the Face

Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen 161-180. o., Jelenkor, Pécs 1999

Emmanuel Lévinas: Martin Buber és a megismerés elmélete, in Levinas: Nyelv és közelség, Jelenkor, Pécs 1997

Tengelyi László: Emmanuel Lévinas és a jó anarchiája, in Tengelyi: Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1998

Ted Toadvine: The Phenomenology of Desire and Its Ecological Consequences, in Brown, Toadvine (eds.) Eco-Phenomenology, SUNY Press, N.Y. 2003