A szakkollégium 2017 tavaszi félévében négy tantárgyat hirdet meg, amelyeket külön-külön vagy egyszerre is fel lehet venni.


A fejlődéstől a fenntarthatóságig (szerdánként, minden héten)

Lányi András – egyetemi docens, ELTE TÁTK

A részletes tematika letölthető erre a linkre kattintva.

Február 15. A haladás ideológiája és a tudományos-technológiai forradalom

Február 22. A legyőzött természet: az ökológiai válság társadalmi összefüggései

Március 1. A modern ipari állam: fejlődés és növekedés

Március 8. A fogyasztók társadalma: mitől jó a lét?

Március 15. Szabadkereskedelmi világrend

Március 22. Kulturális változások a globalizáció korában

Március 29. A lokalizáció programja és a fenntartható társadalom

Április 5. Az első személy politikája


Környezet-etikai döntések, személyes életstratégiák (szerdánként, minden héten)

Béres Tamás – egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem

A részletes tematika letölthető erre a linkre kattintva.

Február 15. Életstratégiák: a meggyőződés spirituális távlatai

Február 22. Az ember mint kapcsolati lény

Március 1. Kapcsolataink elemzése és értelmezése (etika)

Március 8. A zsidó-keresztény kultúra szemléletformáló hatása

Március 15. Az antropocentrizmus és kérdőjelei

Március 22. Nem antropocentrikus szemléletek

Március 29. Közösségi stratégiák


Ökológiai rendszerelmélet – és gyakorlat (csütörtökönként, minden héten)

Kuslits Béla – PhD hallgató, Corvinus Egyetem

A részletes tematika letölthető erre a linkre kattintva.

Február 16. Társadalmi ökológiai rendszerek

Február 23. A kutatási kérdés

Március 2. Rendszerelmélet és modellezés I.

Március 9. Rendszerelmélet és modellezés II.

Március 16. Beavatkozás: kritikus átmenetek és csapdák

Március 23. Kritikus átmenetek: esettanulmányok

Március 30. Milyenek a stabil rendszerek? Reziliencia menedzsment


Bioszféra-krízis és környezetvédelem a Kárpát-medencében (csütörtökönként)

A részletes tematika letölthető erre a linkre kattintva.

Február 16. Klímaváltozás
Bartholy Judit – tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TTK

Február 23. Vízgazdálkodás
Borsos Béla – geográfus PhD

Március 2. Természetvédelem, biodiverzitás
Standovár Tibor – egyetemi docens, ELTE TTK

Március 9. Fenntarthatatlan agrárium vagy többfunkciós mezőgazdaság?
Podmaniczky László – egyetemi docens, SZIE

Március 16. Helyi forrás alapú vidékfejlesztés
Kajner Péter – ELTE TáTK

Március 23. Megújuló energiaforrások, alternatív energiastratégia
Munkácsy Béla – egyetemi adjunktus, ELTE TTK

Március 30. Ipari környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás
Ballabás Gábor – egyetemi adjunktus, ELTE TTK

Április 6. Kémiai biztonság
Darvas Béla – DSc, az MTA Ökotoxikológiai Bizottaág elnöke

Április 20. A GMO-vita
Darvas Béla – DSc, az MTA Ökotoxikológiai Bizottaág elnöke

Április 27. A környezetvédelem intézményrendszere és politikai megítélése
Farkas István – az MTVSZ elnöke

Május 4. KonzultációA szakkollégium 2016 őszi félévében két tantárgyat hirdet meg, amelyeket külön-külön vagy egyszerre is fel lehet venni.


Együttéléstan (csütörtökönként)

Október 6. ”A növekedés határai” és az Agenda 2030 ENSZ-dokumentum célkitűzései
Kőrösi Csaba – Környezeti Fenntarthatóság igazgatóság vezetője, KEH

Október 20. Az ökológiai válság történelmi és eszmetörténeti gyökerei
Béres Tamás – tanszékvezető egyetemi tanár, EHE

November 3. Bevezetés a politikai ökológiába
Lányi András – nyugalmazott egyetemi docens, ELTE TÁTK

November 17. A lokalizáció programja és a helyi közösségek esélyei
Kajner Péter – elnök, Szövetség az Élő Tiszáért

December 1. Piacgazdaság: igen, nem, is. Ökológiai gazdaságelméletek
Pataki György – kutatási igazgató, BCE


Válság és átalakulás (szerdánként)

Október 12. Az ökológiai válság és ami mögötte van
Takács-Sánta András – egyetemi docens, szakigazgató, ELTE TÁTK

Október 26. A globalizáció folyamata
Lányi András- nyugalmazott egyetemi docens, ELTE TÁTK

November 9. A piacgazdaság variánsai, egy lehetséges kimenet
Baritz Sarolta Laura OP – egyetemi adjunktus, Sapientia

November 23. Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században
Horváth Csaba – történész, keletázsia kutató

December 7. A fenntarthatóságtól a rezilienciáig. Mit tesz és mit tehet a nemzetközi közösség?
Zlinszky János – egyetemi docens, PPKE JÁK