Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén

Időpont: 2018. november 19., 13.00 – 18.30 óra

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

Szervezők:
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
ELTE TáTK Humánökológia Mesterképzés
Magyar Tudományos Akadémia
Szövetség az Élő Tiszáért


Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elkötelezett az ENSZ által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) megvalósítása iránt. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő értelmisége egyetemi tanulmányai során hiteles, korszerű tudásra tegyen szert a 21. század nagy kihívásairól, és megismerkedjen a fenntartható fejlődés célrendszerével. Konferenciánkon megvitatjuk annak feltételeit, hogy az egyetemi hallgatók szakterületüknek megfelelő kurzusok keretében ismerjék meg a bioszféra-krízis folyamatait, különös tekintettel azok társadalmi-kulturális összefüggéseire.

A bioszféra állapotváltozását bemutató plenáris előadások után a szekciók – az előzetesen megküldött vitaindító gondolatok alapján – azokat a tartalmi, szemléleti, szerkezeti, illetve módszertani újításokat fogják megvitatni, amelyek segíthetnék a hazai felsőoktatást korunk világproblémáinak bemutatásában és értelmezésében. A szekciókban kialakult álláspontokat a későbbiekben a konferencia valamennyi résztvevője megismerheti a moderátorok összefoglalóiból. Az összefoglalók a további műhelymunkát hivatottak inspirálni. Célunk, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzunk meg, melyek megvalósítása érdekében a felsőoktatás illetékes vezetőihez fordulunk.

A konferencián kizárólag visszaigazolt regisztrációval lehet részt venni!

További információ:

Lányi András ELTE TáTK
land@tatk.elte.hu


Program

 

KÖSZÖNTŐK

13:00 – 13:20
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Moderátor:
Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára

13:20 – 13:50
A globális környezeti válság és a biológiai sokféleség
Vida Gábor, az MTA tagja

13:50 – 14:20
A klímaváltozás és várható következményei
Bartholy Judit, egyetemi tanár, ELTE

14:20 – 14:50
Víz – a 21. század nagy kihívása
Szöllősi-Nagy András, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

14:50 – 15:20
A fenntartható fejlődés forgatókönyve
Kőrösi Csaba, igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

15:20 – 15:50
Kávészünet 

 

PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK
15:50 – 18:30

Világproblémák és kezelésük

Vitaindító: Pintér László, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem
Moderátor: Zlinszky János, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Máskéntgazdálkodás

Vitaindító: Köves Alexandra, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
Moderátor: Kajner Péter, oktató, ELTE

 

Környezeti etika – politikai ökológia

Vitaindító: Béres Tamás, egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Moderátor: Lányi András, ny. egyetemi docens, ELTE

 

A fenntarthatóság pedagógiája

Vitaindító: Victor András, ny. főiskolai tanár, ELTE
Moderátor: Varga Attila, tudományos főmunkatárs, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet