10 nyugtalanító kérdés

10 nyugtalanító kérdés

Agenda 2030 Humánökológiai Műhely

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (1052 Budapest, Sütő u. 1.)

2018. szeptember 25. – december 11., keddenként 17.00–19.30

 

Az Agenda 2030 Humánökológiai Műhely az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kezdeményezésére indult. Célja, hogy hozzájáruljon az ENSZ 2030-ig szóló célkitűzéseinek, a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához.

2018 őszén a fenntarthatósággal kapcsolatban 10 nyugtalanító kérdést járunk körbe. Az egyórás előadásokat a résztvevők és az előadók diskurzusa követi a témával kapcsolatban.

Előadásainkra minden érdeklődőt várunk, nem csak résztvevőnek, hanem a műhely jövőjének építéséhez is. A kurzusok találkozóhelyek a fenntarthatóság és tudományosság iránt elkötelezettek számára.

A megtartott előadásokról készült videók és az előadások diái itt megtekinthetők.

 

Program

Szeptember 25.
17.00-19.30

Bartholy Judit: Megfőlünk, megfagyunk vagy egyik sem?
A klímaváltozás kilátásai és a klímaszkeptikus ellenérvek

Moderátor: Lányi András


Október 2.
17.00-19.30

Darvas Béla: Szép új világ? – a kémiai biztonság nyugtalanító kérdései
GMO, vegyszerek a természetben és az ételeinkben

Moderátor: Kajner Péter


Október 9.
17.00-19.30

Kajner Péter: Ökokatasztrófa itt és most – mit tehetünk?

Moderátor: Lányi András


Október 16.
17.00-19.30

Béres Tamás: Olcsó és biztonságos? Vagy időzített atombomba?
A nukleáris energiatermelés etikai kérdései

Moderátor: Lányi András


November 6.
17.00-19.30

Takács-Sánta András: Kisközösségek, helyi kezdeményezések a világméretű változások ellenében?

Moderátor: Kajner Péter


November 13.
17.00-19.30

Soós Gábor: Miképp őrizhető meg a világörökség?

Moderátor: Kajner Péter


November 20.
17.00-19.30

Horváth Csaba: Új világrend vagy világrendetlenség?
Kínai szuperhatalom, afrikai népességrobbanás

Moderátor: Lányi András


November 27.
17.00-19.30

Nyirkos Tamás: Van-e jövője a modern tömegdemokráciának?

Moderátor: Lányi András


December 4.
17.00-19.30

Lányi András: Lehet-e sikeres egy ökopárt?

Moderátor: Kajner Péter


December 11.
17.00-19.30

Köves Alexandra: És ki fog itt dolgozni?
Változások a munka világában a 4. ipari forradalom idején

Moderátorok: Lányi András


 

 

Utak az ökofilozófiához – mélyökológia és ökofenomenológia

Roads to ecophilosophy – deep ecology and
eco-phenomenology

A kurzuson Lányi András és Béres Tamás vezetésével, a hallgatók aktív részvételével többek között olyan filozófiai témákat járunk körbe, mint az ember természethez való viszonyát sajátosan bemutató mélyökológiai és ökofenomenológiai irányzatok, és hogy ezek milyen erkölcsi magatartást irányoznak elő a természettel és egymással szemben. A részletesebb tematikát és az ajánlott irodalmat alább mutatjuk be.

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar, Északi Tömb 6.77
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, a Petőfi hídhoz közelebbi tömb, 6. emelet, déli keresztfolyosó)

Időpontok: csütörtökönként, 16.00-18.00

Első alkalom: 2018. szeptember 13., 16.00-18.00

További információ és jelentkezés: land@tatk.elte.hu

 


Tematika és ajánlott irodalom

 

1. Mélyökológia – egy mozgalom filozófiát keres

1. Deep ecology – a movement looking for philosophy

Arne Naess: Ecosophy T: unity and diversity of life (részlet), in Naess: Ecology, Community and Lifestyles 163-183. o., Cambridge University Press, Cambridge 1989

Arne Naess: A mélyökológiai mozgalom; Az ökológiától az ökozófiáig, in Lányi (szerk.): Természet és szabadság, Osiris, Budapest, 2000

Arne Naess: Önmegvalósítás, in Lányi A., Jávor B. (szerk.): Környezet és etika, L’Harmattan, Budapest, 2005

Lányi András: „Ez a folyó része a lényemnek…” in Lányi: Az ember fáj a földnek, L’Harmattan, Budapest, 2010

Knut Jacobsen: Bhagavadgita, Ecosophy T and Deep Ecology, in Katz, Light, Rothenberg (eds.): Beneath the Surface, The MIT Press, Cambridge MA 2000

 

2. A mélyökológiától az ökofenomenológiáig

2. From deep ecology to eco-phenomenology

Charles S. Brown: The Real and the Good: Phenomenology and the Possibility of an Axiological Rationality, in Brown, Toadvine (eds.): Eco-Phenomenology, SUNY Press, New York 2003

Edmund Husserl: A párisi előadások (részlet: 227-256. o.), in Husserl válogatott tanulmányai, Gondolat, Budapest, 1972

Ullmann Tamás: Interioritás nélküli tudat, in Ullmann: Az értelem dimenziói, 57-74. o.

Erazim Kohák: Az ökológiai tapasztalat változatai, in Lányi (szerk.) Természet és szabadság, Osiris, Budapest, 2000

 

3. A testi kapcsolat

3. The corporal relation

David Abram: Merleau-Ponty és a Föld Hangja, in Környezet és etika, L’Harmattan, Budapest, 2005

Lányi András: A test: nyílás, in Lányi: Az ember fáj a földnek, L’Harmattan, Budapest, 2010

Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan, 148-176. o. – Az egymásbafonódás: a kiazmus. L’Harmattan, Budapest, 2007

Don Marietta Jr: Back to Earth With Reflection and Ecology, in C. Brown, T. Toadvine (eds.): Eco-Phenomenology, SUNY Press, N.Y. 2003

Vermes Kata: A test éthosza, 37-48. o. L’Harmattan, Budapest, 2006

 

4. Az arc etikája

4. Ethics of the Face

Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen 161-180. o., Jelenkor, Pécs 1999

Emmanuel Lévinas: Martin Buber és a megismerés elmélete, in Levinas: Nyelv és közelség, Jelenkor, Pécs 1997

Tengelyi László: Emmanuel Lévinas és a jó anarchiája, in Tengelyi: Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1998

Ted Toadvine: The Phenomenology of Desire and Its Ecological Consequences, in Brown, Toadvine (eds.) Eco-Phenomenology, SUNY Press, N.Y. 2003

Pro Lecsó és Bioszentandrás: két út a szegénység enyhítésére Észak-Magyarországon

“A helyi gazdaságfejlesztés hazai jó példái” címmel tartott műhelymunkát 2018. május 25-én Miskolcon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Humánökológia Mesterképzés és az Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről. A rendezvényen bemutatták az Ároktőn, Edelényben és Hernádszentandráson végzett kutatás eredményeit. Bővebben… Pro Lecsó és Bioszentandrás: két út a szegénység enyhítésére Észak-Magyarországon

A helyi gazdaságfejlesztés hazai jó példái – Műhelymunka

2018. május 25., Hotel Pannonia Rendezvényterme (3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 2.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Humánökológia Mesterképzés és az Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről hallgatóival a Pro Cserehát Egyesület által indított Pro Lecsó programot érintő kutatást folytattunk 2018 tavaszán. E program keretében hátrányos helyzetű térségekben, a vegyszermentes kertművelés által segítenek nehéz sorsú embereknek: jobb minőségű élelmiszerhez jutnak és megélhetésüket kiegészíthetik. Hasonló célokat tűzött ki, de más utat jár Hernádszentandrás Önkormányzatának Bioszentandrás programja, amit szintén megvizsgáltunk a hallgatókkal. Műhelymunkánk bemutatja idei kutatásaink eredményeit. E projekteket összevetjük a nógrád megyei Terényben, a falu megújításáért indított kezdeményezéssel, melyet 2017-ben tanulmányoztak az ELTE TáTK Humánökológia Mesterképzés hallgatói. A tapasztalatok vitára bocsátásával a helyi gazdaságfejlesztési projektek sikeres működését kívánjuk elősegíteni.

Program

Levezető elnök: Lányi András, ny. habilitált egyetemi docens, ELTE TáTK Humánökológia Szakalapító
10.00 – 10.10 Megnyitó
Előadások
10.10 – 10.30 Ekler Éva, Pro Cserehát Egyesület, elnök: A Pro Lecsó Program módszertana és a közösségekkel végzett munka
A Pro Lecsó Program és Bioszentandrás tapasztalatai: társadalmi, gazdasági hatások, fenntarthatóság
10.30 – 10.50 Balogh Pál, néprajzos muzeológus, Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről: A Pro Lecsó Program tapasztalatai Ároktőn – kutatási eredményeink
10.50 – 11.10 Lukács Bence, egyetemi hallgató, ELTE TáTK Humánökológia Mesterképzés: A Pro Lecsó Program Edelényben – kutatási eredményeink
11.10 – 11.30 Rákos Ágota, egyetemi hallgató, ELTE TáTK Humánökológia Mesterképzés: Hernádszentandrás – Bioszentandrás – kutatási eredményeink
11.30 – 12.00 Kérdések és válaszok
12.00 – 13.00 Ebéd
A helyi fejlesztés alternatív útjai
13.00 – 13.20 Kajner Péter, egyetemi oktató, ELTE TáTK: A falumegújítás és gazdaságfejlesztés útja Terényben
13.20 – 13.40 Plachi Attila, ELTE TáTK Humánökológia Mesterszak: Falusi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában
Panelbeszélgetés és vita
13.40 – 15.00 Panelbeszélgetés a kezdeményezések helyi vezetőivel, résztvevőivel:

Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere

Kalóz Attila, Ároktő, Pro Lecsó helyi mentor

Tóth Attila, Edelény, Pro Lecsó helyi mentor

Lengyelné Magyar Judit, a Pro Lecsó program mentora

15.00 – 16.00 Vita a hallgatóság részvételével

A műhelymunkán a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni a 06-30-768-8717 telefonszámon vagy a kajnerp@elotisza.hu címen, 2018. május 20-áig.


A műhelymunkát az ”A helyi gazdaság-fejlesztés hazai jó példájának fel-tárása és bemutatása” pályázati cél keretében a Nemzeti Kulturális Alap támogatja (201108/01614) www.nka.hu

 

 

Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről

 

2017. őszi kurzusok – rövid áttekintés

2017. őszén 4 kurzust hirdettünk meg:

  1. Máskéntgazdálkodás – vidékfejlesztés (Kajner Péter)
  2. “Te magad légy a változás…” (Béres Tamás)
  3. Vidéki terek – változásban? (Váradi Mónika)
  4. Ökológiai rendszerváltozás (Lányi András)

A négy kurzus időpontja:

Vidéki térségek – változásban?
Szerda, 16.00-17.30
Északi tömb, 4.51 terem
Váradi Mónika, MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya

Máskéntgazdálkodás – vidékfejlesztés
Szerda, 18.00-19.30
Északi tömb, 6.85 terem
Kajner Péter, egyetemi oktató, ELTE TÁTK

Ökológiai rendszerváltozás
csütörtök, 16.00-17.30
Északi tömb, 5.89 terem
Lányi András, egyetemi docens, ELTE TÁTK

“Te magad légy a változás…”
csütörtök, 18.00-19.30
Északi tömb, 6.86 terem
Béres Tamás, egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem

 

Első alkalmak: 2017. szeptember 13. (szerda) és 14. (csütörtök)

A kurzusok rövid leírása alább olvasható.

Bővebben… 2017. őszi kurzusok – rövid áttekintés

Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről

Az UNESCO, az ENSZ oktatásért, kultúráért, kutatásért és szabad véleménynyilvánításért felelős szervezetének Magyar Nemzeti Bizottsága kezdeményezte Humánökológia Szakkollégium indítását azzal a céllal, hogy így járuljon hozzá az ENSZ 2030-ig szóló célkitűzéseinek, a Fenntartható Fejlődés Céloknak megvalósításához.

A kezdeményezést 2017. őszétől Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről névvel folytatjuk.

Minden egyetem diákjait várjuk és nemcsak résztvevőnek, hanem a kollégium jövőjének építéséhez is. A kurzusok találkozóhelyek a fenntarthatóság és tudományosság iránt elkötelezettek számára.

Az ökológia az együtt-élés tudománya, az összekapcsoltság, egymásrautaltság következményeit kutatja. A humán-ökológia végső soron annak a belátása, hogy ez alól az egymásrautaltság alól az ember sem vonhatja ki magát: bonyolult ökológiai összefüggésekben élünk, a bolygó működésének alakítói és alávetettei vagyunk egyszerre. Az emberiség fenntarthatóság felé való útkeresése csakis sokféle tudomány közös munkájával valósulhat meg – ebbe a munkába kapcsolódik be kutatóműhelyünk is.